• Trụ cột màn hình Led

  • Mã sản phẩm
  • Giá : Liên Hệ
  • Lươt xem: 910
Thông tin sản phẩm

Tên công trình: Saûn xuaát laép ñaët truï hoäp gaén maøn hình Led taïi Saân bay Ñaø Naüng P10 

Diện tích: 80m2

Đơn vị thi công: Công tyTNHH MTV SX TM DV Quảng cáo Trần Minh

Địa chỉ: 28A Đường 60, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM

Hotline: 0918 836 171 Mr. Quân

Email: tranminhadv@gmail.com

Website: quangcaotranminh.com

Bình luận
Sản phẩm khác

Đăng ký đặt hàng